Home

Welkom 

Welkom bij Ouderplatform Ouders Maas en Waal, het Ouderplatform voor het hele Land van Maas en Waal en Nijmegen. Wij zijn een platform voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag. Ondersteuningsvragen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken zoals een beperking, ziekte, psychische stoornis of gewoon wat problemen in de opvoeding.

Wij zijn een wegwijzer, infopunt en gesprekspartner voor ouders en beleidsmakers in de regio.

Wat doen wij?

We staan als ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag midden tussen veel grote veranderingen met de invoering van Passend Onderwijs (1 Augustus 2014) en de decentralisatie van Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (1 januari 2015) naar de gemeente. Het werk van het Ouderplatform bestaat uit drie basiselementen om ouders en gezin te versterken

  1. Ouders samen  advies van ouders met ervaringouders met elkaar verbinden in een oudernetwerk, bijeenkomsten en sociale media.
  2. Ouders en kennis  ontwikkelen en delen van kennis met o.a. een kennisbank (website), voorlichting.
  3. Ouders en beleid  gesprekspartner voor beleid bij gemeenten, onderwijs en andere partners.
Dit noemen we ook wel ouderparticipatie.
“Als ouders staan we vaak alleen in onze zoektocht naar goede ondersteuning voor onze kinderen”
“Zijn er zoveel ouders die een kind met rugzak hebben in het voortgezet onderwijs?”
Ja, u bent niet alleen en daarom is het van belang dat we samen optrekken!cirkel

 

Leave a reply